Search

Fiabilitate

Adaptabilitate, Legalitate

 

 

Pași de urmat pentru achiziție și fiscalizare case de marcat

 

 • Alegeți casa de marcat potrivită afacerii dumneavoastră împreună cu reprezentanții Redatronic

 

 • După achiziționarea casei de marcat trebuie întocmit dosarul ce se depune ulterior la Direcția Generală a Finanțelor Publice (D.G.F.P.) de județ, în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru

 

Dosarul pentru obținerea seriei fiscale va conține următoarele documente:

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI)
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF)
 • Copie după contractul de închiriere, cumpărare sau comodat pentru spațial unde se va instala casa de marcat
 • Copie după certificatul constatator și rezoluția O.R.C., inclusiv mențiunile pentru punctul de lucru unde se instalează casa de marcat
 • Copie după CI sau BI al administratorului/delegat
 • Ștampila societății dumneavoastră
 • Copie după factura și chitanța sau OP prin care se face dovada achiziționării casei de marcat (Redatronic)
 • Copie după avizul de distribuție și service pentru modelul achiziționat (Redatronic)
 • Copie după Certificatul de Garanție al casei de marcat achiziționate (Redatronic)
 • Copie după Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat (Redatronic)
 • Două exemplare a cererii tip pentru atribuirea numărului de ordine a seriei fiscale (Redatronic)

 

După obținerea seriei fiscale de la DGFP, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa office@redatronic.ro sau la nr. de telefon 0265-261.282 int. 123, pentru a stabili împreună data și locul unde se va face fiscalizarea.

 

În maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie sa vă prezentați la Administrația Financiară de care aparține punctul dumneavoastră de lucru pentru vizarea declarațiilor de instalare emise de reprezentantul Redatronic Serv în momentul fiscalizării cu următoarele documente:

 • Declarația de instalare în 4 exemplare
 • Certificatul de la D.G.F.P în original și copie
 • Cartea de intervenții și Registrul Special
 • Copie după CUI
 • Copie după CIF (doar în cazul firmelor plătitoare de TVA)
 • Primul BON FISCAL și primul Raport Z.

În situația în care sediul social al firmei nu se află în aceeași rază teritorială cu cea a punctului de lucru, trebuie sa mergeți pentru a aviza Registrul Special și la Administratia Financiară unde firma își are sediul social, cu urmatoarele acte:

 • Registrul special
 • Cartea de intervenție vizată de A.F. a punctului de lucru
 • Copie dupa declarația de instalare vizată de Administrația Financiară de la punctul de lucru
 • Copie + original a certificatului de la D.G.F.P.
 • Copie după CUI
 • Copie după CIF – în cazul în care firma dumneavoastră este plătitoare de TVA.

 

Alte informații utile :

 • Pregătirea dosarului pentru obținerea Seriei Fiscale de la ANAF se face GRATUIT.
 • Pentru depunerea și ridicarea dosarului se poate ocupa societatea noastră, în baza unei împuterniciri (plată cost suplimentar de 70 lei + TVA).
 • Primele 20 de articole vor fi introduse manual, gratuit, de către tehnicianul de service. (În situația în care aveți peste 20 articole.)
 • Copie a Declarației de Instalare vizată obligatoriu de Administrația Financiară de la punctul de lucru unde se află instalată casa de marcat, trebuie depusă la D.G.F.P., în maxim 7 zile de la primirea Certificatului de Atribuire a Numărului de Ordine.
 • Un alt exemplar al Declarației de Instalare trebuie să ajungă și la Redatronic Serv.