Search

Automatizări- Regulatoare electronice de temperatura

Regulator electronic de temperatură SMILE SDC

Regulator electronic de temperatură SMILE SDC

Regulator electronic de temperatură, Smile

 

Producator: Honeywell

Regulatoarele Smile sunt destinate a asigura controlul funcţie de timp şi temperatură în instalaţiile de încălzire mici şi medii cu compensarea temperaturii exterioare. Regulatoarele Smile au integrat controlul temperaturii diferenţiale pentru a controla un circuit solar, pot asigura controlul a 2 cazane cu rotire inteligentă şi a maximum 3 circuite de încălzire din care 2 cu ventil de amestec. Cu ajutorul celor 2 relee auxiliare se pot integra în sistem atât sistemele solare cât şi cazane pe combustibil solid, o pompă de căldură (în locul unui cazan), rezervoare de acumulare sau boilere cu două serpentine. Regulatoarele pot comanda un cazan în condensaţie cu protocol de comunicare OpenTherm (opţiunea exclude controlul cazanelor on/off). Din meniul de configurare regulatorul se poate seta pentru lucrul în sisteme de termoficare cu schimbătoare de căldură, circuite de încălzire sau boilere cu sau fără aport de la solar. Protocolul propriu de comunicare permite interconectarea a maximum 5 regulatoare, permiţând controlul unor instalaţii mari (nu se conectează la sisteme BMS).

 

 

Algoritm de control:

Forma control:

– P+I (proporţional + integral), reglare cu compensarea temperaturii exterioare, cu controlul temperaturii de tur şi opţional retur, optimizare cu senzor de ambianţă instalat.

Control cazan(e):

– timp minim de pornire ajustabil, nr. cicluri pe oră pornit /oprit ajustabil, cu sau fără rotire inteligentă, limite min/max. pentru temperaturile de funcţionare,

– arzător cu două trepte (doar la sistemele cu un cazan)

– două cazane/arzătoare cu control simplu on/off cu/fără rotire

– modularea puterii unui cazan în condensaţie cu protocol de comunicare OpenTherm (exclude controlul altor cazane on/off)

– control temperatură retur cazan cu ventil de amestec (prin alocarea ieșirilor unui circuit de amestec), cu relee auxiliare pompă de bypass sau pompe injecţie fiecare cazan

Control pompă de căldură:

– control simplu on/off (de ex.: temp. exterioară >+2°C, cazan oprit şi P.C. pornită, <+2°C cazan pornit şi P.C. oprită), realizabil cu releele auxiliare în sistemele cu surse bivalente şi rezervor de acumulare, funcţia exclude controlul celui de-al doilea cazan

Control termoficare:

– max. 2 schimbătoare de căldură cu ventil de reglare pe primar (opţiunea exclude controlul cazanelor), doar SDC12

Control circuite încălzire:

– un circuit direct cu pompă (pe temperatura cazan)

– maximum 2 circuite de încălzire cu ventil de amestec şi pompă pentru încălzire cu radiatoare, pardoseală (curbă de încălzire, temperaturi şi program de timp independente pe fiecare circuit)

Control boiler:

– în paralel sau cu prioritate, pompă pentru boiler cu serpentină, pompă de recirculare ACM, pompă pentru circuit de panouri solare la boilerele cu două serpentine

Control cu relee auxiliare:

– pompă injecţie cazan, pompă bypass cazan, pompă circuit solar, ventil comutaţie agent termic solar, pompă încărcare rezervor acumulare – total limitat la capacitatea regulatorului de 2 relee

Regimuri de lucru:

– automat, doar ACM, program confort continuu, economic continuu, veghe (protecţie la îngheţ), vacanţă, absent, petrecere (menţine temperatura dorită pe o durată de timp ajustabilă)

Ceas programator:

– câte 3 ceasuri programatoare săptămânale pentru fiecare circuit de încălzire şi A.C.M. individual

Trepte de comutare:

– 4, 3 (valori diferite) pe regimul de zi, una pe regimul de noapte.

Afişaj:

– iluminat, 2×12 caractere, text în limba română

– 7 butoane de acces frontale: service, comutare regim lucru, info, ajustare temperatură regim zi, setare temperatură regim noapte, setare temperatură ACM şi măsurare emisii poluante

Operare foarte simplă:

– rozetă/buton de reglaj frontal cu tehnica “apeşi şi răsuceşti”

– 3 nivele de acces parolate: utilizator, instalator, fabricant

Protecţie elemente control:

– anti-îngheţ, anti-gripare pompă şi servomotoare, anti-legionela

Telecomandă:

– cu/fără afişaj, maximum câte una pe fiecare circuit încălzire

Smile App (gratuit): – pentru smartphone: setări (se pot salva pe USB stick sau pdf), control, și alarme (pot fi transmise la firma de service)